Jeg har iagttaget ham i Folketinget og dets udvalg gennem mange år, og hans rolige, saglige, urokkelige optræden under folkeafstemnings-
kampagnen, med et flertal i sit eget forbund imod sig, slog hovedet på sømmet i min bevidsthed. Her var manden, der evnede at løfte opgaven."
- Jens Otto Krag, Statsminister


Han mistede aldrig sin store folkelige popularitet. Han var og blev arbejdsmanden, der var på fornavn med nationen, statsministeren, der stod i telefonbogen uden hemmeligt nummer og aldrig fik fine fornemmelser eller vaner."
- Gregers Dirckinck-Holmfeld, Forfatter


Det handler ikke om noget partipolitisk, for det er irrelevant. Som statsminister havde han en enorm integritet og præcision, men alligevel også en folkelighed uden at lefle. Han holdt fast i sine principper, men talte alligevel, så alle kunne forholde sig til det. Det står for mig som en anden type folkelighed, én jeg virkelig værdsætter."
- Susanne Bier, Filminstruktør


Jeg har altid været utrolig stolt af min far. Også den dag i dag, hvor han som en gammel mand stiller sig op på talerstolen for at fortælle om sit liv. Det er da godt gået. Det sjove er, at min datter, Pil, er begyndt at synes det samme. Sidste år inviterede hun ham op på gymnasiet i Ringe, hvor hun havde samfundsfag. Da hun kom hjem, efter han havde holdt et foredrag, sagde hun: "Det er lidt sejt at have sådan en morfar".
- Mette Kvist Jørgensen,
Antropolog og Keramiker,
Ankers datter

Forsiden
Folkeeje
Landsfader
Barndom
Ungdom
Krigen
Efter krigen
Karrieren
Statsminister
Folkets Mand
J. O. Krag
Mennesket
Borgbjergvej
Kære Andrea
Hædersmand
Et Otium
Auschwitz
Ode Til Anker
Kontakt

 

Da Jens Otto Krag i 1972 - efter folkeafstemningen om Danmarks indtræden i EF - meddelte sin afgang som statsminister, var han ikke i tvivl om, at Anker Jørgensen skulle være hans efterfølger. Og sådan blev det. Først et år efter sin afgang afslørede Krag i Politiken: 

"Mange vil tro, at det var fordi han var arbejdsmand, formand for landets største faglige organisation ... Sådanne overvejelser har da også spillet ind ... Jeg har iagttaget ham i Folketinget og dets udvalg gennem mange år, og hans rolige, saglige, urokkelige optræden under folkeafstemningskampagnen, med et flertal i sit eget forbund imod sig, slog hovedet på sømmet i min bevidsthed. Her var manden, der evnede at løfte opgaven."

Efter at have været hos Dronning Margrethe på Amalienborg fredag den 5. oktober 1972 til den officielle udnævnelse til statsminister kunne Anker Jørgensen række hånden ud til den almindelige dansker i skikkelse af tømrersvend Willy Olsen, der var mødt frem for at støtte og opmuntre den nye statsminister. Anker kunne således notere i sin dagbog:

"Idag til officiel udnævnelse, besøg hos dronning Margrethe ... Udenfor var pressen der i stort tal, korte interviews til radioen. Jeg hilste på en stor tømrersvend, som var mødt op i arbejdstøjet og råbte: "Go dav Anker." Jeg greb hans store hånd og sagde go dav - lige foran skildvagten. Det blev straks fanget af fotograferne, og det blev alletiders billede ..."  

Samme dag, den 5. oktober 1972, kunne den højtrespekterede og mangeårige departementschef, Erik Ib Schmidt, i sin dagbog notere, at Anker Jørgensen var "netop dèn, der kan redde partiet derved, at han ikke er en partibureaukratisk mand." Erik Ib Schmidt sammenlignede derefter Anker Jørgensen med den tidligere radikale statsminister Hilmar Baunsgaard:

"Han er ikke så fuld af tomme ord og klicheer, han er troværdig over alle grænser, han har charme, men bestemt ikke af sødsuppekarakter, men en robust og håndfast ligefremhed, udtrykt af en mand, der hviler i sig selv og sin overbevisning, og som ikke behøver at stille sig an for at gøre indtryk." 


 

I vil også fra forskellige sider af samfundet møde kravet om, at I må have en livsanskuelse ... Men hvilken livsanskuelse I end vælger, så glem ikke, at den først og fremmest skal være menneskelig."
- Anker Jørgensen i en tale til konfirmander i 1966

Meget enkelt kan man sige, at begrebet solidaritet ikke er så populært mere. Folk forbinder det næsten alene med sociale tabere og strid på arbejdsmarkedet. Vi må lægge noget andet og bredere i begrebet solidaritet. Vi må være eksponenter for menneskelighed på alle områder. Eller lad mig flippe helt ud og sige: kærlighed."
- Anker Jørgensen, Ninka-interview i 1995

Man kan studere sig til en stadig bedre argumentation for dèt, man føler er rigtigt. Men dèt, der er afgørende for retningen, man vælger, dèt er hjertet ..."
- Anker Jørgensen i 1999

Vi risikerer, at vi i de første 50 år efter denne krig vil få en dybt splittet verden. Drop Bush, men ikke bomber."
- Anker Jørgensen om Irak-krigen i marts 2003
© Louis Bülow
2010-12

Forside    |    Kontakt