Jeg har iagttaget ham i Folketinget og dets udvalg gennem mange år, og hans rolige, saglige, urokkelige optræden under folkeafstemnings-
kampagnen, med et flertal i sit eget forbund imod sig, slog hovedet på sømmet i min bevidsthed. Her var manden, der evnede at løfte opgaven."
- Jens Otto Krag, Statsminister


Han mistede aldrig sin store folkelige popularitet. Han var og blev arbejdsmanden, der var på fornavn med nationen, statsministeren, der stod i telefonbogen uden hemmeligt nummer og aldrig fik fine fornemmelser eller vaner."
- Gregers Dirckinck-Holmfeld, Forfatter


Det handler ikke om noget partipolitisk, for det er irrelevant. Som statsminister havde han en enorm integritet og præcision, men alligevel også en folkelighed uden at lefle. Han holdt fast i sine principper, men talte alligevel, så alle kunne forholde sig til det. Det står for mig som en anden type folkelighed, én jeg virkelig værdsætter."
- Susanne Bier, Filminstruktør


Jeg har altid været utrolig stolt af min far. Også den dag i dag, hvor han som en gammel mand stiller sig op på talerstolen for at fortælle om sit liv. Det er da godt gået. Det sjove er, at min datter, Pil, er begyndt at synes det samme. Sidste år inviterede hun ham op på gymnasiet i Ringe, hvor hun havde samfundsfag. Da hun kom hjem, efter han havde holdt et foredrag, sagde hun: "Det er lidt sejt at have sådan en morfar".
- Mette Kvist Jørgensen,
Antropolog og Keramiker,
Ankers datter

Forsiden
Folkeeje
Landsfader
Barndom
Ungdom
Krigen
Efter krigen
Karrieren
Statsminister
Folkets Mand
J. O. Krag
Mennesket
Borgbjergvej
Kære Andrea
Hædersmand
Et Otium
Auschwitz
Ode Til Anker
Kontakt

 


 

I et interview med Maria, 1 z, Rysensteen Gymnasium, fortalte Anker nærmere om sin tid under besættelsen:

"I sommeren 1943 var jeg også blevet medlem af modstandsbevægelsen. Jeg havde gennemgået en udvikling fra at være enig med Stauning i, at man ikke måtte lave sabotage, til på meget et småt niveau at deltage i sabotage. Jeg lagde op til nogle andre, der så lavede sabotagen ... Det kunne ikke nytte noget! De der satans tyskere regerede jo over hele verden. De havde jo store hære og havde slået Rusland. Først  da Amerika kom ind i krigen, begyndte det jo at vende ...


Adolf Hitler

Nazismen hadede jeg fra drengetiden af. Jeg kan huske, når jeg hørte radioen. Den stod og dirrede på en lille bitte bogreol uden bøger ... når Hitler talte: Sieg Heil, Sieg Heil. Jeg hørte alt det råberi. Det fandt jeg meget uhyggeligt. Måske blev jeg lidt vejledt af min onkel, der var lidt politisk interesseret  og absolut var demokrat og social i sin holdning og frem for alt antinazist."

I 1950 blev Anker Jørgensen næstformand i den lokale afdeling af Lager- og Pakhusarbejdernes Forbund, i 1956 blev han valgt som formand, i 1962 formand for transport-gruppen og i 1968 formand for arbejderne, Arbejdsmandsforbundet, det senere SID. De efterfølgende år sad Anker som forbundsformand, samtidig med at han sad i det danske Folketing.

 

I vil også fra forskellige sider af samfundet møde kravet om, at I må have en livsanskuelse ... Men hvilken livsanskuelse I end vælger, så glem ikke, at den først og fremmest skal være menneskelig."
- Anker Jørgensen i en tale til konfirmander i 1966

Meget enkelt kan man sige, at begrebet solidaritet ikke er så populært mere. Folk forbinder det næsten alene med sociale tabere og strid på arbejdsmarkedet. Vi må lægge noget andet og bredere i begrebet solidaritet. Vi må være eksponenter for menneskelighed på alle områder. Eller lad mig flippe helt ud og sige: kærlighed."
- Anker Jørgensen, Ninka-interview i 1995

Man kan studere sig til en stadig bedre argumentation for dèt, man føler er rigtigt. Men dèt, der er afgørende for retningen, man vælger, dèt er hjertet ..."
- Anker Jørgensen i 1999

Vi risikerer, at vi i de første 50 år efter denne krig vil få en dybt splittet verden. Drop Bush, men ikke bomber."
- Anker Jørgensen om Irak-krigen i marts 2003
© Louis Bülow
2010-12

Forside    |    Kontakt