Jeg har iagttaget ham i Folketinget og dets udvalg gennem mange år, og hans rolige, saglige, urokkelige optræden under folkeafstemnings-
kampagnen, med et flertal i sit eget forbund imod sig, slog hovedet på sømmet i min bevidsthed. Her var manden, der evnede at løfte opgaven."
- Jens Otto Krag, Statsminister


Han mistede aldrig sin store folkelige popularitet. Han var og blev arbejdsmanden, der var på fornavn med nationen, statsministeren, der stod i telefonbogen uden hemmeligt nummer og aldrig fik fine fornemmelser eller vaner."
- Gregers Dirckinck-Holmfeld, Forfatter


Det handler ikke om noget partipolitisk, for det er irrelevant. Som statsminister havde han en enorm integritet og præcision, men alligevel også en folkelighed uden at lefle. Han holdt fast i sine principper, men talte alligevel, så alle kunne forholde sig til det. Det står for mig som en anden type folkelighed, én jeg virkelig værdsætter."
- Susanne Bier, Filminstruktør


Jeg har altid været utrolig stolt af min far. Også den dag i dag, hvor han som en gammel mand stiller sig op på talerstolen for at fortælle om sit liv. Det er da godt gået. Det sjove er, at min datter, Pil, er begyndt at synes det samme. Sidste år inviterede hun ham op på gymnasiet i Ringe, hvor hun havde samfundsfag. Da hun kom hjem, efter han havde holdt et foredrag, sagde hun: "Det er lidt sejt at have sådan en morfar".
- Mette Kvist Jørgensen,
Antropolog og Keramiker,
Ankers datter

Forsiden
Folkeeje
Landsfader
Barndom
Ungdom
Krigen
Efter krigen
Karrieren
Statsminister
Folkets Mand
J. O. Krag
Mennesket
Borgbjergvej
Kære Andrea
Hædersmand
Et Otium
Auschwitz
Ode Til Anker
Kontakt

 

Ankers interesse for politik begyndte tidligt og som 17-årig meldte han sig ind i DSU-Sundby-afdelingen. Han kunne senere fortælle Amagerbladet om sine ungdomsår:

"Da jeg blev 18-20 år, fik jeg mit eget værelse. Det var jo fornemt. Værelset blev fyldt op med stadig flere bøger ... Mine kammerater var ikke særlig interesseret i politik, men alligevel fik vi ofte en diskussion, fordi jeg provokerede til det. Jeg husker, at da de mange pensionistboliger blev bygget på Gasværkets grund på Øresundsvej, da brugte jeg disse nye pensionistboliger som argument for, hvad det var for et samfund, vi ville bygge. Et samfund, hvor vi skal hjælpe de svage, de gamle, de syge ..."

Under Anden verdenskrig arbejdede den unge Anker Jørgensen som lagerarbejder 48 timer om ugen, hvis ikke han da lige havde overarbejde. Og han var soldat, samtidig med at han var aktiv i den danske modstandsbevægelse.


The Holocaust

Dan Jørgensen, medlem af Europa-Parlamentet siden 2004 og næstformand i parlamentets miljøudvalg, fortæller den 24. september 2006 på sin weblog om en togtur fra Aalborg til Århus, hvor han fik en god snak med Anker Jørgensen.

Anker fortalte blandt andet om engang han som knægt havde antastet en gruppe unge fyre, som havde råbt nazistiske kampråb. "Ja, jeg fik nogen på snotten, men jeg kunne jo ikke bare lade stå til" sagde han til Dan Jørgensen, der ikke er i tvivl: Allerede som dreng havde Anker sine meningers mod.

Anker Jørgensen fortalte senere til Amagerbladet om sit engagement i modstandsarbejdet:

"Jeg har aldrig udøvet de store heltegerninger, men jeg husker engang, hvor vi var inde i en aktion, hvor vi skulle fjerne et stort og meget omfattende kartotek over værnemagere. Aktionen lykkedes. Kartoteket, der fyldte et par biler, blev fjernet fra Sankt Annæ Plads, og dette kartotek var senere til rådighed i de mange sager imod værnemagere efter krigen."

Alex Frank Larsen fortæller i Anker - Mennesket Magten Meningerne, hvorledes Anker fik samlet en hemmelig sabotagegruppe og til sit illegale arbejde fik lavet et falsk identitetskort under navnet "Svend Carstensen, lagerarbejder, Dansvej 14, Hvidovre. Født d. 1/2 1922 i Kapernaum Sogn." Om aktionen på Sankt Annæ Plads hedder det:

"Anker gik op til chefkontoret på første sal med sin politipistol i hånden og sagde til chefen, at han skulle forholde sig roligt ... Mens Anker holdt 20-30 mennesker i skak med sin pistol, blev kartoteket med listen over værnemagere tømt over i kasser og sække. De ansatte stod lammede og så stiltiende på." 


 

I vil også fra forskellige sider af samfundet møde kravet om, at I må have en livsanskuelse ... Men hvilken livsanskuelse I end vælger, så glem ikke, at den først og fremmest skal være menneskelig."
- Anker Jørgensen i en tale til konfirmander i 1966

Meget enkelt kan man sige, at begrebet solidaritet ikke er så populært mere. Folk forbinder det næsten alene med sociale tabere og strid på arbejdsmarkedet. Vi må lægge noget andet og bredere i begrebet solidaritet. Vi må være eksponenter for menneskelighed på alle områder. Eller lad mig flippe helt ud og sige: kærlighed."
- Anker Jørgensen, Ninka-interview i 1995

Man kan studere sig til en stadig bedre argumentation for dèt, man føler er rigtigt. Men dèt, der er afgørende for retningen, man vælger, dèt er hjertet ..."
- Anker Jørgensen i 1999

Vi risikerer, at vi i de første 50 år efter denne krig vil få en dybt splittet verden. Drop Bush, men ikke bomber."
- Anker Jørgensen om Irak-krigen i marts 2003
© Louis Bülow
2010-12

Forside    |    Kontakt